Lokalpolitik

Lokalplan og projekt vurderes en ekstra gang

- Vi befinder os i det grå grænseland, men vi følger lokalplanen med projektet for Østergade. Vi har selv været inde at få lavet en konkret vurdering på det og fået spørgsmålet undersøgt forskellige steder.

Det er nøje be­skre­vet i lo­kal­pla­nen, at Øs­ter­ga­de er ind­delt i lan­ge fel­ter med en seks me­ter bred færdselszone i mid­ten, mellemzoner af bro­sten og gå­zo­ner. Re­no­ve­rin­gen af ga­den og om­dan­nel­sen til en gå­ga­de stri­der iføl­ge fo­re­nin­gen FBL imod reg­ler­ne i lo­kal­pla­nen. Foto: Peter Bro­en

Det er nøje be­skre­vet i lo­kal­pla­nen, at Øs­ter­ga­de er ind­delt i lan­ge fel­ter med en seks me­ter bred færdselszone i mid­ten, mellemzoner af bro­sten og gå­zo­ner. Re­no­ve­rin­gen af ga­den og om­dan­nel­sen til en gå­ga­de stri­der iføl­ge fo­re­nin­gen FBL imod reg­ler­ne i lo­kal­pla­nen. Foto: Peter Bro­en

Det siger teknisk direktør Andreas Duus, Hjørring Kommune til den kritik, som Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur retter mod den planmæssige side af projektet. Direktøren havde endnu ikke læst brevet fra FBL, da NORDJYSKE henvendte sig, men han siger: - Normalt er det en konstruktiv partner. Når de retter en kritik, så vil vi tage den op og gå ind og vurdere projektet igen. Foreningen skal dog ikke på forhånd regne med at få ret i kritikken. - Og de har deres fulde ret til at klage, tilføjer den tekniske direktør. Han understreger at der er en meget stram tidsplan for gennemførelse af første del af projektet, der medfører at Østergade bliver lavet om en gågade. - Den skal være færdigt til påske, og lige nu sidder Europlan og arbejder for fuld kraft, så vi hurtigt kan blive klar til at gå i gang, oplyser Andreas Duus. Det er den tre meter brede asfaltbane, er bugter sig som en slange, som skal være færdig, fordi det nye butikscenter Metropol åbner. Udseendet bliver som det firmaet Europlan designede og vandt en arkitektkonkurrence med. Til kritikken af, at projektet ikke er i overensstemmelse med det autentiske Hjørring og strider imod købstadens kulturarv udtaler Andreas Duus: - Vi er bestemt ikke ude på at ødelægge noget. Det er ikke vor opfattelse, at gaden bliver så meget anderledes. poul.christoffersen@nordjyske.dk