Lokalpolitik

Lokalplan ophævet

Kommunalbestyrelsen i Løgstør har sagt god for en ophævelse af en lokalplan for Aggersund Syd. Det sker i forbindelse med salg af nogle landbrugsarealer. En del af lokalplanen blev i 1998, efter ansøgning fra DLG Aggersund Kalkværk, ophævet og tilbageført til landzone. Ved salg af landbrugsarealerne ved Aggersund Syd har den resterende del af lokalplanen mistet sin aktualitet, hvorfor lokalplanen skal ophæves. Samtidig tilbageføres området til landzone.

Forsiden