Lokalpolitik

Lokalplan på vej for seniorboliger

huse i naturlige omgivelser for ungseniorer

FJERRITSLEV:Teknisk udvalg i Fjerritslev ser i morgen på et udkast til lokalplan for de kommende seniorboliger nord for Kollerup. De planmæssige forberedelser til byggeriet kører i et parløb mellem Fjerritslev Kommune og Nordjyllands Amt, da der er tale om et forsøgsprojekt, der har fået dispensation i forhold til de gældende regler i amtets regionplan. Sædvanligvis kan der nemlig ikke bygges nye helårsboliger i det åbne land. De skal ligge i tilknytning til eksisterende byer. Derfor skal kommunen udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg, og amtet skal sørge for et regionplantillæg, før byggeriet på den tidligere Westpark-grund kan gå i gang. Arkitektfirmaet Friis og Molkte i Aarhus står for projekteringen af træhusene, der opføres som rækkehuse i klynger, og tanken er at grunden skal beholde sit naturpræg. Der bliver derfor hverken haver eller asfaltvej i området, og et hedeareal på grunden skal friholdes for byggeri. Når teknisk udvalg har sagt god for lokalplanforslaget, går det videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, inden det sendes ud i offentlig høring i otte uger. Her har alle mulighed for at kommentere lokalplanen, inden den igen skal behandles af politikerne. Det nye byggeri, der henvender sig til "ungseniorer", kan tidligst påbegyndes i sensommeren, når alle høringsfrister og politisk behandling er overstået.