Lokalpolitik

Lokalplan på Weinkouffsvej skal overholdes

HIRTSHALS:Der må ikke ændres på beplantningen på J. Weinkouffsvej, og lokalplanen skal følges. Det fastslår teknik- og miljøudvalget i Hirtshals Kommune. Det sker efter, at sagen har været behandlet i teknisk udvalg. Sagen blev taget op efter henvendelse fra en grundejer på J. Weinkouffsvej. Beboeren var interesseret i en dispensation for reglerne omkring beplantning mellem grundene. Der skal laves en tre meter bred beplantning bestående af løvfældende buske og småtræer samt nåletræ mellem de enkelte grunde. Forvaltningen har været på besigtelsestur i området og har konstateret, at beplantningen flere steder er helt eller delvis væk og erstattet af hæk. Beplantningen er meget udsat pga. byggeri i området. - Lokalplanen skal følges. Det skal ikke mindst ses i lyset, at den store debat omkring bevarelse af naturen, som der var i forbindelse med udstykningen af grundene i sin tid. Der skal derfor være levende hegn som beskrevet i lokalplanen, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget, Knud Damgaard (UP).stef @Brød.8.note-fremh:{ KIRKEBLAD: Kirkebladet for Hirtshals og Emmersbæk har 1. oktober eksisteret i 50 år, og det jubilæum markeres i dag søndag på årsdagen. Det sker med en kirkefrokost efter gudstjenesterne i formiddag i de to kirker, og frokosten finder sted i Emmersbæk Kirkes menighedslokaler.