Lokalpolitik

Lokalplan sendes i høring

HJØRRING:Et nyt boligområde syd for Løkkensvej og vest for Hirtshalsbanen er under udbygning. Her skal udstykkes nogle grunde, der er planer om at sikre plads til en børneinstitution og det bliver lavet sådan, at der er en god fysisk tilgængelighed. Første etape af planerne er gået igennem, og nu sendes anden etape ud i høring. Her har udvalget for teknik og miljø åbnet op for lidt mere frihed end vanligt, når det gælder købernes muligheder for at vælge, hvordan deres huse skal se ud. Interesserede har otte uger til at komme med indsigelser. - Møller