Lokalpolitik

Lokalplan sendt ud i høring med skepsis

Seks stemte imod, mens 14 var for høring, der bliver afgørende for planen

SÆBY:Det var med betydelig skepsis omkring tilkørselsforhold, boligernes antal og grønne områder, Sæby Byråd besluttede at sende Virkelyst-lokalplanforslaget ud i offentlig høring.Debatten efterlod et klart indtryk af, at politikerne i høj grad vil lytte, hvis den offentlige høring betyder en proteststorm. En sådan blev under debatten varslet afBrian Pedersen (S). Så det er ingenlunde sikkert, at lokalplanforslaget går glat igennem. Det er udarbejdet med henblik på en stor udstykning med 36 villaer og 26 boliger i tæt-lav-byggeri på landbrugsejendommen Virkelyst beliggende i byzone i Sæby og erhvervet af bygmester Lars Sørensen, Sæby. Den socialdemokratiske gruppeformand Birgit Hansen (S) anbefalede foreløbig, men understregede samtidig, at Socialdemokraterne vil være meget lydhøre overfor indsigelser: - Vi vil være klar til at rykke os, hvis indsigelserne er saglige. Brian Pedersen (S): - Det nye forslag strider mod den gældende lokalplan. Den foreslåede indkørsel fra Godthåbsvej til den nye udstykning vil skabe trafikkaos i det nuværende boligområde. Tommy Thomsen (T): - Stor set alt byggeri vil blive tilladt, hvis planen gennemføres. Der bør friholdes et grønt område med mulighed for Privatskolen til en senere udvidelse.Jeg stemmer imod. Formanden for teknisk udvalg,Per Therkildsen (V): - Der er lagt op til en passende udnyttelse af området. Vi må se på den ønskede adgang fra Godthåbsvej til det nye område, når høringen er slut. Flemming Sten (K) var ikke hidtil blevet præsenteret for klager og var derfor klar til at stemme for, at forslaget sendes ud i offentlig høring, men hans endelige stilling til planen afhænger af resultatet af den offentlige høring. Fungerende borgmester Erling Thomsen (S): - Det er godt, at der kan etableres et nyt boligområde uden, at kommunen er involveret. Jeg undrer mig over bemærkningerne om de vide rammer i forslaget. Vi er tidligere blevet kritiseret for, at lokalplaner er alt for restriktive. Privatskolen vil stadig have muligehed for at købe en grund til en udvidelse, men den mulighed vil naturligvis ikke være åben i al evighed. Debatten endte med, at 14 stemte for at sende forslaget ud i høring, nemlig fire fra Socialdemokratiet, syv fra Venstre, Flemming Sten (K), Ingrid Hejslet (Q) og Hans KarupOlesen (T). Imod stemte seks, nemlig Brian Pedersen (S) og fem fra liste T, Kommunelisten. H. J. Kaptain (V) deltog ikke i sagens behandling, idet han erklærede sig inhabil.