Lokalpolitik

Lokalplan snart klar

BRØNDERSLEV:Der tages nu fat på debatten for detailhandels-området ved Jyllandsgade og Østergade. Teknisk forvaltning foreslår, at teknik- og miljøudvalget tager en indledende drøftelse omkring ændringer af lokalplanen, der ventes at træde i kraft i begyndelsen af februar 2004. Der er kommet tre indsigelser imod lokalplanforslaget. Der er desuden kommet en række ændringsforslag og kommentarer på to borgermøder. På grund af de indkomne indsigelser kan lokalplanen tidligst vedtages på Brønderslev Byråds første møde i januar 2004. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), fortæller, at der er ønske om mindre ændringer i lokalplan-forslaget. Det drejer sig blandt andet omkring højden på Lidl-byggeriet og omkring indkørsels-forholdene til området - Jyllandsgade-Vendsysselgade.