Lokalpolitik

Lokalplan til debat i partierne

} Et ønske om at udforme mere fleksible regler for de otte nordligste grunde i anden etape af byggemodningen i Thomasmindeparken skal nu drøftes i de enkelte politiske grupper. Det har teknisk udvalg besluttet, oplyser formanden, JørnKrogsgaard (V). - Vi har udarbejdet et forslag til en ny plan, som vi vil sende til behandling i de politiske grupper., siger han. - Så kan de afgøre, om det er denne form for nytænkning, man ønsker for området, siger Jørn Krogsgaard. Foranlediget af mange henvendelser fra potentielle købere bad økonomiudvalget tidligere teknisk udvalg om at se på en mere fleksibel plan for de otte grunde. Køberne havde ønsker indenfor facadehøjde, etageantal, tagudformning og bebyggelsesprocenten, som den nuværende lokalplan ikke kunne tillade. I form og fart med stavgang } I morgen aften tager Sund By fat på den første aften med stavgang for begyndere. I spidsen vil gå instruktør Anne Mortensen med Sund By i Aabybro som udgangspunkt. Stavgang styrker kondien og musklerne og øger forbrændingen. Samtidig er det skånsomt for ryg og knæ, så alle kan være med. Tilmelding tilSund By er nødvendig.