Lokalpolitik

Lokalplan ud i høring

HJØRRING: de næste otte uger har borgerne mulighed for at komme med indsigelser til forslaget om Lokalplan nr. 135.4, der dækker over boliger ved Halvorsmindevej. Byrådet besluttede på det sidste møde, at lokalplanen skulle ud i høring, og nu er der frist til og med 30. juli, for først derefter tager byrådet endelig stilling. Lokalplanen er lavet for at give mulighed for udbygning på en del af et cirka tre ha stort areal mellem Halvorsmindevej og Odbjergvej. Og lokalplanområdet består udover udstykningsarealet af et stort beskyttet naturområde. Planen skal bl.a. fastlægge områdets anvendelse til boliger og offentlige formål, herunder et grønt areal, og så skal den give mulighed for udstykning af et areal til åben-lav bebyggelse i form af enfamilehuse. Ønsker man at gennemgå lokalplanforslaget, kan man henvende sig til Teknisk Forvaltning i Nørregade, i kommunebutikken eller på Hjørring Bibliotek. Desuden er lokalplanforslaget også lagt frem på Hjørring Kommunes hjemmeside på internettet, der har adressen www.hjoerringkom.dk. -sand