Lokalpolitik

Lokalplanen for Johnsvej står ved magt

Trods protester fra sommerhusejere kan der bygges helårshuse på Johnsvej.

Arealet syd for Johnsvej i Klitmøller kan bebygges med op til 28 helårshuse. Naturklagenævnet har ikke givet en kreds af sommerhusejere medhold i en klage over den lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge husene. Arkivfoto

Arealet syd for Johnsvej i Klitmøller kan bebygges med op til 28 helårshuse. Naturklagenævnet har ikke givet en kreds af sommerhusejere medhold i en klage over den lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge husene. Arkivfoto

Naturklagenævnet har netop afgjort, at lokalplanen, som skal åbne mulighed for at bygge helårshuse på et areal ved Johnsvej i Klitmøller, står ved magt. Lokalplanen, der blev endelig vedtaget 15. maj 2007, blev i juni samme år påklaget til Naturklagenævnet - i øvrigt for anden gang, idet den daværende Hanstholm Kommunes beslutning i samme lokalplansag også blev påklaget til Naturklagenævnet af de sommerhusejere på Johnsvej, som bliver genboer til en kommende helårsbebyggelse. I den seneste klage anfører sommerhusejerne, at Thisted Kommune med lokalplanen har været i strid med såvel retningslinjer i regionplanen som med EU"s habitatdirektiv. Ingen af disse betragtninger holdt i Naturklagenævnet. Lokalplanen gør det muligt at bygge 28 helårshuset på Johnsvej, 17 i første etape og yderligere 11 i en følgende etape, hvis der viser sig behov herfor.

Forsiden