Lokalpolitik

Lokalplanen siger træ

Efter planlovens paragraf 19 kan der meddeles dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udformning af en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen for Løkken er blandt andet, at der i bygninger opført før 1940 ved vedligeholdelse skal anvendes vinduer af træ. I det lys vil en dispenation efter teknsik forvaltnings opfattelse være en så væsentlig afvigelse af lokalplanens formål, at der ikke er adgang til at dispensere. Principielt finder teknisk forvaltning, at adgangen til at dispensere fra bestemmelserne i bevaringslokalplanen, for så vidt angår bebyggelsens ydre fremtræden, er stærkt begrænset, da formålet med planen via de konkrete bestemmelser og den tilhørende Registrant netop er møntet på hver enkelt ejendoms fremtræden i bevaringsmæssig henseende.