Lokalpolitik

Lokalplanen

] På et byrådsmøde 16. juni vedtog byrådet i Hjørring at sende et omstridt lokalplanforslag til høring. Da planen blev offentliggjort, var der rettet i et kort i forhold til det kort, politikerne havde godkendt. En vejadgang var blevet flyttet længere ned ad en vej end det oprindelige forslag. ] Eksperter i forvaltningsret har efterfølgende rejst tvivl om det lovlige i ændringen. En forvaltning må nemlig - som udgangspunkt - ikke ændre i noget, politikerne har godkendt i byrådssalen. ] Også borgere i området for lokalplanen har kritiseret ændringen i skarpe vendinger. ] Både direktøren for forvaltningen og udvalgsformanden har afvist, at der er nogen problemer med ændringen. ] Hvis ændringen er sket bevidst et sted i den tekniske forvaltning, så kan det få store konsekvenser: - Hvis det er en bevidst fejl, så nærmer vi os det, vi kalder magtfordrejening, og så er vi derhenne, hvor det er tjenesteforseelse, siger Bent Ole Gram Mortensen, som er lektor i forvaltningsret ved Syd-dansk Universitet. ] I følge udvalgsformand Ole Ørnbøl har der været en fejl i det ene bilag til den plan, som byrådet behandlet.