Lokalpolitik

Lokalplaner godkendt

Kommunalbestyrelsen i Fjerritslev har godkendt to nye lokalplaner for henholdsvis Mølleboslettens sommerhusområde og for udvidelsen af Fjerritslev Kirkegård. Formanden for teknisk udvalg, Jørgen Eriksen (V), oplyste at næsten alle indsigelser er imødekommet med hensyn til kirkegården. - Der var et par ting, vi havde overset, men det er på plads nu. Med hensyn til Møllebosletten ser det anderledes ud. Blandt andet er et ønske om at måtte lægge kvas i skellinierne ikke imødekommet, og det er på grund af brandfaren, meddelte Jørgen Eriksen.