Lokalpolitik

Lokalplaner præsenteres også elektronisk

SKAGEN:Borgerne har nu fået en ekstra mulighed for at se indholdet i de lokalplanforslag, som kommunen har fremlagt til offentlig debat. Ud over, at en trykt udgave af lokalplanforslagene kan ses på bibliotekerne, på Hotel Inger i Hulsig og på teknisk forvaltning, er de nu også lagt ud på kommunens hjemmeside på internettet. Via adressen www.skagen.dk kan man klikke sig frem til en gengivelse af den trykte udgave af lokalplanforslagene, og ved de to senest fremlagte planer kan man desuden hente de fotografier, der hører til lokalplanerne. Det er ved lokalplanerne for to områder til erhverv på østhavnen. Ved det ene lokalplanforslag, 170-E, kan man se både de to fotografier, som er gengivet i sort-hvidt i den trykte udgave, og yderligere en illustration, i farver på internetsiden. Det er teknisk forvaltnings plan, at man fremover vil lægge alle lokalplanforslag ud på internettet i den periode, hvor de er fremlagt offentligt - typisk i otte uger. I de tilfælde, hvor der findes supplerende billedmateriale og andet, som kan være med til at give en grundigere information, er det tanken, at dette materiale også skal kunne findes på internettet.