Lokalpolitik

Lokalpolitiker runder skarpt hjørne

PoulErik Larsen har trods 50 år stadig lyst til radikal lokalpolitik

RØRBÆK:Mandag 12. september fylder medlem af kommunalbestyrelsen, PoulErik Larsen, Rørbæk, 50 år. Men allerede i morgen middag markeres den runde dag med en fødselsdagsreception for familie og venner i byens forsamlingshus. Dagens hovedperson er født og opvokset i Rørbæk og uddannet kommuneassistent inden for skatteområdet på rådhuset i Nørager i 1974. Her sluttede han i 1986 som fuldmægtig. Uddannelsen er gennem alle årene løbende blevet suppleret med både merkonomuddannelsen, kurser i skatteret og en række andre kurser i blandt andet revison. I 1986 blev han ansat i Himmerlandsbanken i Hobro som leder af bankens foreningsservice og faglig konsulent på skat og regnskab. I 1991 udnævnt til revisionschef for banken og fra 1994 prokurist i Sparekassen Nordjylland med blandt andet ansvar for centerområdets markedsføring. I 1997 skiftede han til en stilling som revisionschef i Østjydsk Bank i Mariager, hvor han i dag har base ved siden af besøg i bankens filialer. Lokalt engageret Poul Erik Larsen er den ældste af en søskendeflok på tre med to søstre. Hele sit voksenliv har han været stærkt engageret i lokale forhold og var i 1986 medinitiativtager til stiftelsen af Nørager Industrihuse I/S, som han i dag er formand for. En del af fødselarens fritid går med at passe jobbet som lokalpolitiker. Han blev i 1989 valgt ind i kommunalbestyrelsen for Det radikale Venstre og har i dag også plads i økonomiudvalget. Og selv om Nørager Kommune per 1. januar 2007 kommer til at udgøre en mindre del af den nye Rebild Kommune, har han fortsat lyst til at engagere sig i lokalpolitik med radikal signatur. Han er opstillet som nummer to på partiets fælles opstillingsliste næst efter borgmesterkandidat Leon Sebbelin, Skørping Poul Erik Larsen har også været medinitiativtager til stiftelsen af Nørager Erhvervsforening og Nørager Turistforening og i mange år været forkæmper for udviklingen af den Himmerlandske turisme, dels gennem Himmerlands Naturpark og senere gennem den nu nedlagte organisation Destination Himmerland. Kamp for ny børnehave Lokalt har hans største lokale aftryk indtil nu været en stor aktiv medvirken til at natur- og idrætsbørnehaven Græshoppen i fjor ved frivillig lokal arbejdskraft blev etableret i Rørbæk i tilknytning til idrætsforeningens gamle klubhus og sportsplads. Senest har Poul Erik Larsen været med til at stifte den private Volstrup Golfklub, hvor han i dag sidder i den seks mand store bestyrelse i rollen som sekretær. Og det er netop golfspil og udflugter i den himmerlandske natur samt hans og ægtefællen Sonjas voksne søn og tvillingedøtre, der ligger fødselaren nærmest, når det ikke drejer sig om engagementet i lokalpolitik og foreningsarbejde.