Lokalpolitikere gav tilladelse til golfprojekt

12 ud af 14 stemte for omlægning af Torndalsvej og en ny landzonetilladelse

HJERRITSDAL/HEGEDAL:Der var lagt op til lidt af et golfslag, da Arden Byråd mødtes til byrådsmøde i denne uge. To ud af de fire punkter på den åbne dagsorden omhandlede etableringen af Arden/Hobro Fjordgolfbane. Byrådet skulle blandt andet tage stilling til en eventuel tilladelse til at omlægge Torndalsvej, der ligger ved golfbanen. Et forslag 12 ud af de tilstedeværende 14 medlemmer stemte for. Byråd har bemyndigelse Frede Hansen (V), der stemte mod forslaget, mente ikke, at byrådet har beføjelse til at give dispensation så Arden/Hobro Fjordgolfbane må forlænge vejen. - Naturklagenævnets afgørelse ligger et pænt stykke over det, vi kan afgøre, sagde Frede Hansen. Borgmester H.C. Maarup (S), der stemte for forslaget, mente ikke, at det var sagens kerne. - Det er dispensationen vi tager stilling til at give, og vi kan godt give tilladelse til at omlægge vejen. Det har vi bemyndigelse til, var H.C. Maarups umiddelbare kommentar. Grønt lys til ombytning Derudover afgjorde byrådet enstemmigt, at man ville give tilladelse til en ny landzonetilladelse for golfbanen. Det betyder, at man kan bytte om på udslagsbanen (driving rangen) og hul 18, hvilket vil resultere i øget sikkerhed og at man slipper for større terrænændringer. Også her var Frede Hansen, som synes godt om idéen, på banen. Han bad dog H.C. Maarup om at redegøre for det juridiske ansvar ved eventuelle uheld på golfbanen. - Man kan ikke placere ansvaret ved uheld hos Arden Kommune, ligesom kommunen heller ikke er ansvarlig ved færdselsuheld på kommunale veje og jagtulykker i kommunale skove. Det er udelukkende golfspillerne, der har ansvaret, slog H.C. Maarup fast.