Lokalpolitik

Lokalpolitikere tror på museum på langt sigt

Politisk tilfredshed med uvildig undersøgelse af ledelse

AARS:Besøgstallene er for dårlige. Men på lang sigt vil museumscenterets kvaliteter skaffe flere gæster. Sådan kan man opsummere holdningen hos fremtrædende politikere, der har et nært kendskab til det stærkt kritiserede Museumscenter Aars, hvis besøgstal er godt en sjettedel af det, man forventede, da det blev bygget for otte år siden. - Nogle gange, når det ser dårligst ud, får man en mulighed for at få tingene til at hænge bedre sammen. Det her kan være sådan en lejlighed, filosoferer således den nærmeste politisk ansvarlige, formand for Fritids- og kulturudvalget Per Bisgaard (V). God beslutning Han henviser her til den uvildige undersøgelse, som museumscenterets bestyrelse onsdag aften besluttede skal finde op og ned på den voldsomme kritik, som tidligere ansatte har rettet mod stedets daglige ledelse i skikkelse af arkæolog og museumsleder Bo Madsen. - Jeg synes, det er en god beslutning, bestyrelsen har taget. Selv om den står for den selvejende institution, føler vi, at der er tætte bånd mellem bestyrelsen og kommunen, og den her ”opklaringsøvelse” kan være med til at vise, hvordan vi skal gribe museet an i fremtiden, siger Per Bisgaard (V). Den nye Vesthimmerland Kommune er langt fra færdig med få sat en samlet kurs for de museer, der før var adskilt af fire kommunegrænser. Først har man måttet kigge på Herregården Hessel, der ser ud til at falde godt til under Limfjordsmuseet i Løgstør. Siden kom der krise på stenaldercentret i Ertebølle, der ser ud til at klinge fredelig ud. Og nu er det museumscenter Aars, der ses på. Det tager tid Per Nørgaard (V), tidligere borgmester i Aars og i sin tid varm fortaler for centrets oprettelse, tror stadig på museet. Her er han nu medlem af bestyrelsen. - Vi har ikke fået det besøgstal, vi håbede på. Men med de ressourcer, vi har haft, synes jeg egentlig, det er gået rimeligt. Det tager tid at vænne folk til at gå på museum. Det svinger også meget, hvor bevidste folk er om deres kulturarv, siger Per Nørgaard, der i dag er ude af lokalpolitik. Aars tidligere borgmester Knud Kristensen (K) - og formand for kulturudvalget, da museumscenteret blev udvidet - ser også fortrøstningsfuldt på fremtiden: - Et besøgstal kan i min opfattelse aldrig blive stort nok. Og så må man arbejde på at komme mere ud over rampen. Og jeg synes, det er kvalitet, vi har på museet, lyder det fra politikeren. Han håber, at man får mulighed for at markedsføre kulturlivet i Vesthimmerland bedre efter kommunesammenlægningen, og at det også kommer Museumscenter Aars til gode.