Lokalpolitik

Lokalpolitikerne er jo blot vandbærere

KATASTROFALT:Katastrofal økonomi under central administrativ restriktion med handlefrihed kan sammenlignes med en slags gidseltagning af vælgerne og politikerne i Vesthimmerlands Kommune. Politikerne får af embedsværket mulighed for at vælge at bruge penge fra øremærkede lånepuljer. Politisk uafhængighed og frihed er ikke en by i Vesthimmerland, men snarere i Rusland. De gidseltagne politikere er reduceret til vandbærere, stempelpuder og eksempler på mennesker, der mere eller mindre frivilligt lader sig bruge i et skindemokrati, der selvsagt ødelægger det samme demokrati. Alligevel stiller de op igen og igen og lader således vælgerne smage den bitre medicin, der indlemmer det uafhængige, frie vælgermenneske i gidselpositionen som slet og ret samme umælende får, som det politiske system befordrer. Spørger vælgerfårene om ansvar for miseren, kan det politiske system uanset partifarve nemt begrunde, at ansvaret da ikke ligger hverken hos borgmester eller det politiske flertal eller hos en opposition, hvis en sådan overhovedet har manifesteret sig undervejs i processen herimod en næsten fallitlignende kommunal situation. Hvis en kommune bruger flere penge, end den kan få ind, må der spares og nedskæres. En heroisk borgmester vil sætte skatteprocenten op, og der, hvor det politiske system vil skære ned, vil det næppe blive udpenslet før kommunevalget, fordi vælgerne på kultur, skole, ældre, socialområdet kunne blive følsomme og huske på, at de er ofre for en gidseltagning. Det kunne bringe uorden i mandatfordelingen. En tidligere borgmesters datter bosat i Syddanmark spurgte mig for nylig, om det virkelig kunne passe, at kommunen var under en slags administration. Jeg kunne ikke henvise til, at nogen i det politiske system havde taget ansvaret for den ulykkelige tilstand, men nok huske forklaringer på blandt andet stigende ulykkelige socialudgifter, som en anstændig kommune naturligvis ikke bare ignorerer, også fordi udgifterne er regelbundne. Men nej, der er officielt ikke truffet en eneste fejlagtig beslutning, der har haft afgørende indflydelse på den kommunale økonomi. De opstillede kandidater er sig intet ondt bevidst og skal nok have mod til ivrigt at deltage i diskussionen om bygningen af et nyt domicil for den kommunale administration. Administreres skal der jo, og så får politikerne lov til at forholde sig til Lanterneprojekt eller omfartsvej eller svømmehal og kan bruge penge, der tages fra andre områder, der har lige så stort et behov for forbedringer. Gidseldemokratiet gavner ikke det politiske system, i hvert fald svækker det undertegnede vælgers respekt for det ellers uundværlige folkelige demokrati.