Lokalråd vil have to nattevagter

Ældreråd mener ikke, der kan spares på ældreplejen

HALS:Det er personalet i hjemmeplejen, der skal rykke ud, når ældre skal have tilsyn om natten. Det understreger det lokale ældreråd i Distrikt Nordøst. Rådet har netop holdt et ekstraordinært møde om sagen, og her var der stor enighed om, at man ikke kan tilslutte sig ældre- og handicapudvalgets forslag. Direktør for ældre- og handicapforvaltningen Niels Tikjøb forsøgte ellers at forklare, hvorfor det er nødvendigt at spare. Men lokalrådet mener fortsat, der skal være to nattevagter på arbejde ad gangen - både i hjemmeplejen og ude på de enkelte plejehjem. I forhold til praktisk hjælp vurderer lokalrådet, at der også vil være et stort behov i fremtiden. Fremover skal den enkelte bruger vurderes individuelt, og har derfor ikke krav på et bestemt timetal. Det lokale ældreråd er generelt positive overfor for forslaget, men tager alligevel afstand i forhold til forringelser af den nuværende service. Udover de aktuelle sager har medlemmerne af ældrerådet i den seneste tid brugt lang tid på at gennemlæse diverse tilsynsrapporter. Og de fleste er efter rådets opfattelse skuffende. Ældrerådet mener, at rapporterne er intetsigende, og derfor foreslår det, at plejehjemslederne fremover inviterer bruger- og pårørende-råd til at deltage i anmeldte besøg. Ifølge ældrerådet burde det fremme beboernes indflydelse på egen situation. Endelig opfordrer ældrerådet i Distrikt Nordøst også til, at der afsættes flere penge til pleje og omsorg. Socialministeriet har ganske vist udlovet en pulje på 100 mio. kroner til forbedring af ældres vilkår. Men ifølge ældrerådet må puljen kun bruges til projekter, og derfor frygter medlemmerne, at de ansatte kommer til at bruge endnu mere tid på at beskrive og udforme projekter.