EMNER

Lokalråd

none}

6
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jens Brændgaard. Foto: Bente Poder

NORDJYSKE Medier ønsker at have en tæt og intens kontakt med de lokale samfund i vore udgivelsesområder. Derfor er der bag hver lokaludgave af avisen oprettet et lokalråd. Rådene skal rådgive vores lokale ledelser om, hvordan vore medier kan opnå en stærk position i lokalområdet. Lokalrådenes medlemmer rapporterer ligeledes til ledelserne om, hvordan vore medier opleves af brugerne både som informations- som annoncemedier. Rådene er sammensat af repræsentanter fra de lokale områders forenings-, sports- og kulturliv . De skal som repræsentanter for brugerne komme med input overfor de lokale ledelser. Lokalrådet fungerer samtidig som bestyrelse bag de elektroniske medier, hvor sådanne er etableret. I forbindelse med kommunesammenlægningen har NORDJYSKE Medier sammensat lokalrådene, så de har repræsentanter fra de kommuner, der indgår i de nye storkommuner. Lokalrådets opgave er at være en slags ambassadører for NORDJYSKE Medier ude i samfundet, ligesom lokalrådene er på banen som evaluerende kræfter lokalt. I Hjørring sidder følgende i lokalrådet: John Nielsen, Jan Thomsen, John Robert Larsen, Inge Reenberg, Jens Brændgaard, Jens Tophøj, N.C. Mortensen.