Lokalsamfund med bibliotek

Socialdemokrater foreslår fillial på aktivitetscenter

Biblioteker 24. september 2002 08:00

AABYBRO: Bibliotekerne skal bevares i lokalsamfundene, fordi de er nogle af de faktorer, der er nødvendige for at skabe bæredygtige lokalsamfund. Det oplyser Bent Jensen, formand for Socialdemokratiet i Aabybro Kommune. Han peger på, at en løsning på fillialernes overlevelse eller ej kan være at flytte dem til skoler, og i Biersted kan en anden løsning være at flytte fillialen til Aktivitetscentret. Han understreger, at Socialdemokratiet vil arbejde for, at lokalsamfundene overlever. Og det kræver, at der er visse ting til stede. - Af de vigtigste kan fremhæves skole, dagligvarebutik og bibliotek. En ny debat om skolestrukturen er der endnu ikke taget hul på, og dagligvarebutikkernes overlevelse er i høj grad op til lokalbefolkningens egen støtte og loyalitet. Bibliotekerne derimod har været nævnt som spareobjekt, siger Bent Jensen. Han henviser til de seneste måneders debat op til forhandlingerne om budget 2003, om biblioteksfillialerne skal lukkes til fordel for besparelser eller til fordel for hovedbiblioteket, som så kan føres "up to date" med blandt andet computerudstyr til brugerne, mens lokalsamfundene evt. skal serviceres med en bogbus. - Det er ikke svært at se fordelene for brugerne i Aabybro by. Derimod er det svært at se fordelene for brugerne i lokalsamfundene. Her er muligheden for, at forældre, dagplejere og børnehaver kan lære børnene at bruge biblioteket til stede nu. Men den bliver meget mere besværlig, når man skal indrette sig efter en bogbus. Og hvor længe vil den service, så være tilgængelig? På samme måde bliver serviceniveauet forringet for lokalsamfundenes ældre beboere, mener Bent Jensen. Han peger på en anden løsning, som kan finansiere nyt edb-udstyr til hovedbiblioteket i Aabybro by. - Man kunne flytte fillialen i Biersted fra den nuværende placering i eget hus til en placering enten på Biersted Skole eller Biersted Aktivitetscentet, foreslår han. - Begge steder bliver i forvejen benyttet af en eller flere af bibliotekets brugergrupper. Huset, hvor biblioteket nu har hjemme, kunne så sælges, og indtægten herfra kunne finansiere det ønskede udstyr. På denne måde ville alle være tilgodeset. Lokalsamfundene beholder deres biblioteksfilialer, og der tilføres edb-udstyr til biblioteksområdet, siger Bent Jensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...