Frederikshavn

LOKALSTØTTEELEMENTET KORT FORTALT:

[ Det danske Forsvar har foruden de operative kommandoer også en række funktionelle tjenester. [ En funktionel tjeneste er en myndighed i forsvaret, der yder støtte til forsvarets militære myndigheder. En funktionel tjeneste er ekspert i sit fagområde og kan derfor yde en kvalificeret støtte [ En af disse funktionelle myndigheder er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), der har hovedsæde i Hjørring, og hvorfra den overordnede ledelse, planlægning og udvikling bliver udført. [ På 43 af landets tjenestesteder har FBE et såkaldt Lokalstøttelement, der udfører den egentlige drift af tjenestestedet. [ Det er lokalstøtteelementernes opgave af drive kantine, gøre rent, pleje arealer, rydde sne, håndtere affald og bemande servicedeskene.