Forsikringsvirksomhed

Lokalt forsikringsselskab rykker ind i Kimbrergården

Pladsen i NORD Forsikrings lokaler i Himmerlandsgade 110 er blevet for trang

AARS:Flere solgte forsikringer - og på den baggrund udvidelse af medarbejderstaben - fører til adresse-skift for NORD Forsikring i Aars - et datterselskab af Forsikringsselskabet HIMMERLAND. Det oplyste dets formand, Jens Andersen, Møldrup, på selskabets generalforsamling: -Presset på de fysiske forhold i NORD Forsikrings kontor-faciliteter i Himmerlandsgade 110 i Aars er øget så hårdt på grund af stigende aktivitetsniveau og større omsætning, at det er besluttet at flytte til nye omgivelser i nyindrettede lejemål i Kimbrergården i Aars, fortalte formanden. I sin beretning gennemgik han forsikringsselskabets aktiviteter og økonomiske resultater i de forløbne forretningsår - resultater der som ved tidligere offentliggørelse af koncernens regnskab viser et overskud efter skat på 36,4 mio. kr. mod 24,8 mio. kr. året før. Brutto-præmieindtægterne steg fra 149,1 mio. kr. til 171,8 mio. kr. - svarende til en stigning på 15,2 pct. - Generelt er det tilfredstillende, at selskabet har kunnet fastholde en god udvikling i de forsikringsmæssige resultater på trods af orkanen i januar 2005. Den kostede HIMMERLAND-koncernen over 85 mio. kr. brutto, oplyste Jens Andersen, og tilføjede: - For at sikre at en enkelt stor begivenhed ikke vil give os uforholdsmæssigt stort tab, har vi lavet et genforsikringsprogram, som betyder, at denne orkan har kostet selskabet 15. kr. for egen regning, forklarede formanden. Jens Andersen orienterede i sin beretning bl. a. også om selskabets køb af Myrhøj Plantage ved Farsø for at sikre et enestående stykke vesthimmerlandsk natur forblive på lokale hænder, og om et nyt bilforsikrings-produkt, der introduceres i juni. På generalforsamlingen nyvalgtes Niels Quist-Jensen, Lundbæk, til bestyrelsen i stedet for Johs. Michelsen, Søttrup, der efter 22 år i bestyrelsen ønskede at udtræde. Bestyrelsen har konstiueret sig med Jens Andersen som formand og Per Mikkelsen, Aalborg, som næstformand.