Lokalt fra Mors

HISTORIER Jens Smærup Sørensen: "Lokale historier" "Lokale historier" består af to bestillingsarbejder. Det ene er udført for Morsø Turistforening i 2001 under titlen "Der fortælles om dette sted", mens det andet, tituleret "Jern", har været bragt i Morsø Jernstøberis 150 års fødselsdagsbog i 2003. "Der fortælles om dette sted" er – som titlen antyder lokalhistoriske fortællinger med tilknytning til Mors. Nogle af dem er typiske vandresagn, som med få variationer kan genfindes i andre lokaliteter som f. eks. "Pigens Vadested" om den fattige unge pige, der får storhedsfornemmelser, da hun kommer ud at tjene et fint sted. Andre er heroiserende heltesagn, f. eks. "Kong Amled", og der er en række personsagn om navngivne personer, f. eks. "Finds Pyt". En del af fortællingerne er fra vor tid, og de er faktisk de bedste i dette afsnit. Der er ikke meget Jens Smærup Sørensen i disse fortællinger. Der kan ind imellem komme en lille drilagtig drejning som i slutningen af Hamletsagnet, hvor Shakespeares version får følgende ord med på vejen: "Det må da også indrømmes at være velskrevet, om end det skæmmes af talrige unøjagtigheder, heriblandt jo frem for alt den helt ubegribelige fejl at hovedhandlingen af forfatteren er henlagt til Sjælland. Kong Amled var og blev morsingbo." Der er langt mere gods i historierne i "Jern". De giver en adækvat fremstilling af arbejdernes vilkår, men egentlig uden social indignation. En fortælling om "Pres" beretter om de første skvulp af fagforeningernes magt på Morsø Jernstøberi. Her mødes en fagforeningsmand og en lokal, gammeldags indstillet arbejder, der helst vil vise lydighed mod sin arbejdsplads. Alt i alt giver disse bidrag et fint indtryk af en by, en tid og en virksomhed i udvikling, og lokale folk som jernstøber N. A. Christensen, købmand Wøller, slagter Jansen og telegrafist Hardenberg ristes en minderune. Også Aksel Sandemose får en venlig hilsen med, men stærkest står historien "Hofleverandør" om den moderbundne særling, der altid forbigås på fabrikken, men som tiltusker sig en helt speciel opgave, som vil glæde hans mor uendeligt. Mens "Der fortælles om et sted" føles meget lokale, løftes skildringerne i "Jern" ud over tid og sted og ind i de almene. Jens Hennebergkultur@nordjyske.dk Jens Smærup Sørensen: "Lokale historier" 112 sider, 179 kr. Samleren Udkommer i dag.