Hirtshals

Lokalt initiativ

Det var erhvervsfolk i Hirtshals, der med støtte fra fiskeriet og handelsstanden tog initiativ til det der i dag er Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Forskerpark. En arbejdsgruppe blev nedsat i 1978 for at skabe et museum, men så blev det ideen at etablere forskningscenter for fiskeri og samtidsmuseum på samme adresse. Af investeringen på ca. 150 mio. kom 115 fra forskellige EF-kasser. Nordsøcentret blev indviet juni 1984.