Lokalt ja til sygehusplan

Amtspolitikere fra Brovst og Dronninglund vil stemme for, at "deres" sygehuse mister den kirurgiske afdeling

Hospitaler 26. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Mens ét af de to lokale amtsrådsmedlemmer fra Skagen siger nej til amtsrådets 2003-budget i protest mod budgetforligets lokale konsekvenser, udløser forliget ikke tilsvarende reaktioner i Brovst og Dronninglund - to andre byer, hvis sygehuse berøres. I Brovst stemmer både den radikale Gunhild Bach Nielsen og socialdemokraten Karsten Højen for det budgetforlig, som omfatter lukning af kirurgisk afdeling på Brovst Sygehus og sammenlægning af sygehuset med sygehusene i Dronninglund og Aalborg. - Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er negativ over for at fjerne kirurgien fra Brovst Sygehus. I verdens andenrigeste samfund burde det ikke være nødvendigt at skære på sundhedsudgifterne, siger Karsten Højen. - Men vi er nødt til at vedtage det samlede budget. Der er ingen vej uden om. Vi kunne godt vælge at sætte skatten op, men så ville regeringen snuppe halvdelen af provenuet og pålægge de andre amter en besparelse. - Det er en knivskarp balance som amtspolitiker at finde sin rolle i modsætningen mellem at være den lokale repræsentant og den ansvarlige for hele amtet. Det er hverken sjovt eller nemt, siger han. Spændende stillinger Også Gunhild Bach Nielsen stemmer for budgettet, som en del af den samlede plan, men har stillet krav til den nye sygehuskonstruktion: - Det er væsentligt, at sengene på Brovst Sygehus skal bruges. Og jeg har understreget, at der skal være lægelige uddannelsesstillinger, når sygehusene bliver slået sammen. De skal gøre det mere spændende og attraktivt at være tilknyttet Brovst Sygehus. Der er også blevet givet håndslag på, at der er sikkerhed for kirurgisk assistance til den medicinske afdeling. Gunhild Bach Nielsen tilføjer, at der trods alt er fundet en god løsning for Brovst Sygehus, som beholder sin væsentligste opgave - at være akut medicinsk sygehus for lokalområdet. - Det er det, der først og fremmest er brug for. At vi har et sted, vi kan komme hen, når vi bliver syge. Det er dejligt at få udvidet antallet af medicinske sengepladser i hele amtet, så der ikke ligger syge på gangene. Eneste tidsel I 11. time er amtsrådsmedlem Poul Erik Andreasen (S) fra Dronninglund klar med et ændringsforslag, der skal redde kirurgisk afsnit på Dronninglund Sygehus, som forligspartierne ellers er enige om at flytte til Frederikshavn. Poul Erik Andreasen foreslår, at sygehuset i Dronninglund, ligesom tilfældet er med Skagen Sygehus, får en periode til at gennemføre et spareforslag, der går ud på, at Dronninglund Sygehus overtager kirurgien fra Brovst Sygehus. Desuden skal sygehuset overtage de patienter, der kommer fra andre amter, og som skulle være opereret på sygehuset i Brovst. Hvis ikke besparelsen findes, flyttes kirurgien som hidtil planlagt. Forslaget giver ifølge Poul Erik Andreasen en besparelse på cirka seks mio. kr. Han kan ikke gå ind for forslaget om at flytte kirurgien til Frederikshavn, men han stemmer alligevel for det samlede budgetforlig. - Dronninglund er den eneste tidsel i buketten for mig. Til gengæld kan det aktulle forslag være første skridt til at lukke sygehuset, og derfor skal vi skrige op nu, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...