Lokalpolitik

Lokalt nej til planlagt ny LO-struktur

LO-formand Søren Jelle skælder ud på LO-toppen og VK-regeringen

HALS:Formanden for LO i Hals Kommune, Søren Jelle, er ikke lun på LO-toppens tanker om at indføre en ny struktur for de lokale LO-afdelinger. Det kom frem på det årlige, lokale repræsentantskabsmøde, hvor Søren Jelle slog fast, at tanken om at samle LO-sektioner i afdelinger med 15.000 medlemmer i hver ikke er brugbar for LO-folkene i Hals Kommune. - Jeg mener, at det er topstyret model, de vil have, og det skal vi bekæmpe med alle midler, fordi det bliver et system, hvor man kigger oppefra og ned, ligesom nærdemokratiet forsvinder, sagde Søren Jelle, der opfordrede til at indlede et samarbejde med LO Aalborg for at finde en bedre og mere nærdemokratisk løsning. - Hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi oprette Arbejdernes Fællesorganisation sammen med Aalborg og resten af Nordjylland, tilføjede den lokale LO-formand, der så frem til den kommende LO-kongres og debatten om den nye LO-struktur dér. Træt af regeringen I sin beretning kom Søren Jelle endvidere ind på den siddende VK-regering, der fik drøje ord med på vejen. - I de kommende måneder, når budgetterne skal lægges lokalt og regionalt, kommer vi til at se nedskæringer af en art og et omfang, som ingen har oplevet tilsvarende i de seneste ti år, bemærkede LO-formanden med henvisning til de forestående forhandlinger om næste års kommune- og amtsaftaler. Søren Jelle påpegede i den forbindelse vigtigheden af, at Socialdemokraterne i en S-ledet kommune som Hals ikke sover i timen, og mens han glædede sig over det kommunebudget, som S-lejren i byrådet fik gennemtrumfet for 2003, så slog han også fast, at der efter de mange år med V-styre i kommunen var nok at tage fat på. - Venstre siger altid "udskydes til næste år". Det er derfor, at vores institutioner er så forsømte, men det er ikke noget nyt, at Socialdemokraterne skal rydde op, når de borgerlige har været ved roret, sagde Søren Jelle - og tilføjede: - Derimod har Venstre ikke noget imod at bruge de budgetterede midler til at sole sig i mediernes lys. Hold jer væk Derudover udtrykte Søren Jelle bekymring over udsigterne til en stigende arbejdsløshed og VK-regeringens manglende fokusering på arbejdsmiljøet, ligesom han slog fast, at den borgerlige regering skal holde sig langt væk fra de nuværende eksklusivaftaler på arbejdspladserne. - Det kan godt være, at regeringen har en idé om, at eksklusivaftalerne er ude af trit med udviklingen på det danske arbejdsmarked, men faktum er, at der er tale om frivillige aftaler, som forhandles med et indhold, der opfylder begge parters interesse, sagde han. Derudover ønskede Søren Jelle den nye Hals Turistforening god vind med et start-tilskud fra den lokale LO-afdeling på 500 kr., og mens han ikke var synderligt begejstret over valget af Mogens Lykketoft som ny formand for Socialdemokraterne, så så han også frem til spillet om Lykketofts afløser - hvor Frank Jensen i Søren Jelles øjne er sikker på at blive én af aspiranterne til formandsposten. Ved valgene til bestyrelsen blev Morten Hede nyvalgt til næstformandsposten, mens der genvalg af Jan Godiksen til kassererposten. Derudover var der henholdsvis gen- og nyvalg af Jens Sørensen og Søren Skov til bestyrelsen, der endvidere tæller formand Søren Jelle, sekretær Erik Drejer og Karsten Høegh, som ikke var på valg denne gang.