Advokatvirksomhed

Lokdam-selskab konkurs med tab på 6,3 millioner

Selskabet, der indtil for godt et år siden drev restauranter og kursusvirksomhed på Gorm Lokdams fem slotte og herregårde, er gået konkurs med et tab på 6,3 millioner kroner.

Kunderne har dog ikke af den grund måttet gå forgæves efter kursusophold og mad og drikke. Et nyt selskab har sikret, at driften af de fem slotte og herregårde, hvoraf St. Restrup og Kokkedal er nordjyske, har kunnet fortsætte ufortrødent. Ifølge konkursboets kurator, advokat Per Linell, Hørning, beror underskuddet på 6,3 millioner kroner hovedsageligt på et krav fra firmaet Royal Classic, et andet af Gorm Lokdams selskaber. Udover drift af slotshoteller beskæftiger Royal Classic sig med vinhandel, fødevareproduktion, naturreservat og indretning. Resten af tabet består af lønkrav fra tidligere elever i selskabet samt krav fra Told og Skat. Dertil kommer staten også til at bekoste advokatsalæret i forbindelse med opgørelsen af boet, da det konkursramte selskab, Driftsselskabet Restrup ApS, ikke rummede aktiver overhovedet. Ifølge advokaten har Driftsselskabet Restrup ikke været aktivt siden udgangen af 2003. - Fra det tidspunkt ophørte selskabet med at have ansatte, siger advokat Per Linell. 10. december samme år stiftede Gorm Lokdam det nye driftsselskab, Kokkedal Drift ApS. I øvrigt på samme Skanderborg-adresse som det konkursramte og med samme revisor. Formålsparagraffen er også enslydende, nemlig drift af kursusvirksomhed, restauration, handel med videre. Det i dag lukkede selskab nåede at eksistere i godt to år. For udenforstående forklarer de to regnskaber, som det nåede at aflægge, umiddelbart ikke årsagen til konkursen. Første regnskabsår gav et positivt resultat på godt en million kroner, mens regnskabsåret, der sluttede 30. september - få måneder før selskabet stoppede sine aktiviteter - gav et positivt udbytte på godt 18.000 kroner. Ifølge regnskabet havde selskabet haft en omsætning på godt 21,5 millioner kroner. Stort set hele beløbet gik til aflønning af de op til 125 medarbejdere. NORDJYSKE Medier har forgæves forsøgt at få kontakt med Gorm Lokdam med henblik på en forklaring på selskabets konkurs. Udover de to nordjyske ejendomme drev selskabet forretning på Sophiendal Gods ved Skanderborg, Hvedholm Slot på Fyn og Sauntehus Slot i Nordsjælland. Det endelige punktum for konkurssagen sættes i skifteretten i Skanderborg 19. januar næste år.