Lokdam vil beholde hus

Byggeri 24. september 2002 08:00

TORSLEV: Slotsejer Gorm Lokdam prøver nu igen at få lov til at bruge en bygning på Kokkedal Slot, som han tidligere er dømt til at rive ned. Selv betegner han bygningen som et væksthus, mens såvel amt, naturklagenævn som domstole har kaldt den et svømmebassin. Lokdam har skrevet til Brovst kommune, der nu er planmyndighed, og spurgt, dels om bygningen ligger inden for kommunens oprindelige tilladelse til væksthus, dels hvad kommunen anser for nødvendigt, for at bygningen er lovlig. Kommunen har sendt sagen videre til amtets tekniske forvaltning for en udtalelse. Vestre Landsret dømte i 1997 Lokdam til at fjerne tilbygningen, som efter myndighedernes opfattelse bar præg af svømmebassin og derfor var ulovligt opført. Fra 1. januar 1998 blev Gorm Lokdam og hans hustru Ann Vibeke hver idømt tvangsbøder på 500 kr om ugen, til nedrivning sker. Huset, der er på 135 kvadratmeter, står endnu. Ifølge vicepolitimester Lise-Lotte Bell, Løgstør Politi, opkræves bøderne løbende. Ingen af bøderne er betalt, men der er ved fogedretten gjort udlæg i en del af de forfaldne bøder - som ved simpel hovedregning skulle udgøre et beløb i nærheden af 250.000 kr. Det har ikke været muligt at træffe Gorm Lokdam, der er på rejse i Rumænien.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...