Lokalpolitik

Lokket med løfte om milde vinde

Modstand mod nye kommuner på socialdemokratisk møde

HADSUND:Det var et løfte om mildere vinde fra Christiansborg, der havde lokket Arden-borgmester Hans Christian Maarup til det møde om kommunesammenlægninger, som de lokale socialdemokrater havde arrangeret torsdag aften i Hadsund. Løftet var afgivet af tidligere folketingsmedlem Holger Graversen, og blev, konstaterede H.C. Maarup, ikke helt indfriet af Arden-borgmesterens forgænger og Holger Graversens efterfølger, Arne Toft. - Den kommer. Det tror jeg lige så godt, vi kan erkende, sagde Arne Toft i sit oplæg om kommunalreformen. Det skuffede Hans Christian Maarup, der dermed fik fortalt, at han egentlig ikke bryder sig om, at kommunerne skal lægges sammen, og han fik lejlighed til at beskrive det dilemma, som borgmestrene er i: Skal de fare frem og risikere at komme til at fremstå som lalleglade idioter, eller sidde med armene over kors og risikere, at tingene sker, uden at de får indflydelse. Den lokale borgmester, Karl Christensen, kunne ikke give sit besyv med. Han havde lovet sig væk som ordstyrer i anden sammenhæng, fortalte Holger Graversen. Karl Christensen har tidligere - omend med andre ord - beskrevet samme dilemma, da valgte at være udfarende. Det gjorde ikke, at han blev kaldt hverken idiot eller lalleglad i sit fravær, men det har gjort at han i den lokale S-bestyrelse regnes for ét af de tre byrådsmedlemmer, der er for kommunesammenlægninger. Resten af regnestykket hedder tre imod og 11, der ikke har givet deres mening til kende, og facit er, at diskussionen om kommunens fremtid er kommet til at handle om at være for eller imod. Og forsamlingen i restaurant da Vincis var overvejende imod. Én af Arne Tofts afsluttende bemærkninger, lød da også: - Det er ikke dårligt, det hele, men jeg kan godt forstå, at I er skeptiske. Flere spørgsmål end svar Holger Graversen havde da også allerede indledningsvist slået tonen an. Det hørte forsamlingen, da Graversen flere gange blev interviewet af TV Nord, da Arne Toft netop var gået i gang med sit oplæg. Det kom således ikke som nogen overraskelse, da Holger Graversen senere på aftenen gav udtryk for, at hans holdning er, at forandringerne "trækkes ned over hovedet" på befolkningen, og at den socialdemokratiske top gør det samme over for medlemmerne. Den holdning var han ikke alene om i den spørge- og kommantarlystne forsamling, og det bemærkede tilhører Klaus Hansen sig efter mødet. Han tror, at modstanden mod en kommunalreform skyldes, at "borgerne ikke rigtigt kan forholde sig til det", og at mange egentlig ikke interesserer sig for, hvad byrådene laver. - Det er nok ikke noget, der interesserer den almindelige dansker med et syv-til-fire-job, mener Klaus Hansen, der med sine 23 år var absolut yngste tilhører og ærgrer sig over, at ikke flere unge tager del i debatten. - Jeg synes godt, at byrådet eller partiet kunne gøre noget for at få unge med i debatten, sagde den unge socialdemokrat efter mødet, hvor han i øvrigt mente, at han og servitricen var de eneste tilstedeværende, der ikke var fyldt 40. Déri tog han nu fejl. Eksempelvis var erhvervschef Per Husted til stede. Han udtrykte frygt for, at energien bliver brugt på at diskutere kommunesammenlægninger, i en tid, hvor der forsvinder arbejdspladser fra kommunen, regionen og landet, og hvor der derfor er behov for "at tænke nyt". - Der er alt for mange på min alder, der ikke er på arbejdsmarkedet. Jeg er nervøs for, at man glemmer de kæmpeproblemer, vi står overfor, sagde Per Husted og rettede sig selv til at sige "kæmpeudfordringer". Byrådsmedlem Leif Nielsen glæder sig til, at det ligger mere klart, hvilke opgaver kommunerne skal løse, for han mener, at debatten lige nu "rejser mange spørgsmål, men måske ikke giver så mange svar". Blandt de emner, der blev diskuteret på mødet var, hvem der egentlig vil have reformen og hvorfor, og behovet for en ny økonomisk udligning mellem kommunerne. Og blandt de spørgsmål, der blev rejst, var om Hadsund helt har opgivet at blive lagt sammen "nord på", om emnet egner sig til at blive stemt om, og om byrådet vil arrangere borgerhøringer. Dét spørgsmål lovede Rita Moore at tage med som en opfordring til byrådet.