Lomborg-afgørelse skudt i sænk

København, onsdag /ritzau/ Direktør Bjørn Lomborg fra Institut for Miljøvurdering fik en urimelig behandling, da han i januar 2003 af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) blev kendt objektivt uredelig og i strid med normer for god videnskabelig praksis. Det fremgår af en afgørelse fra Videnskabsministeriet, der har behandlet en klage fra Bjørn Lomborg over UVVU"s afgørelse. Ministeriet har en lang række kritikpunkter af UVVU-afgørelsen, der blev truffet af et stort antal forskere samt tidligere landsdommer Hans Henrik Brydensholt som formand. Udvalgenes behandling af Lomborg-sagen kaldes "kritisabel", og sagen sendes nu tilbage til eventuel ny behandling i UVVU. En anden udgang kan blive, at UVVU lader ministeriets afgørelse stå - og dermed lader den tidligere afgørelse falde bort. Striden omhandler Bjørn Lomborgs bog "The Skeptical Environmentalist" (på dansk: "Verdens Sande Tilstand") og den faglige kvalitet af bogen. Bjørn Lomborg glæder sig over afgørelsen fra ministeriet og føler sig ganske rolig ved en eventuel ny behandling i UVVU. - Hvis de gennemfører undersøgelsen rigtigt, så bliver afgørelsen, at jeg ikke har været uredelig og ikke har brudt god videnskabelig skik, siger Bjørn Lomborg til Ritzau. Han har svært ved at forestille sig, at de mange forskere i UVVU har gemt på de gode argumenter, som ifølge ministeriet burde have været med i afgørelsen. Videnskabsministeriet fremhæver en række kritikpunkter, hvoraf flere hver for sig ville være alvorlige nok til at kræve en ny behandling i UVVU. Vigtigst ifølge Bjørn Lomborg er en kritik af sagsbehandlingen. Her konstaterer ministeriet, at UVVU ikke i sin afgørelse har dokumenteret, hvor Lomborg har været ensidig i sit valg af data og i sin argumentation. "Afgørelsen savner enhver argumentation for, hvorfor UVVU finder, at klagerne har ret i deres kritik af Bjørn Lomborgs arbejdsmetoder", hedder det i ministeriets vurdering. - For mig er det langt det væsentligste punkt. Jeg har kun kunnet klage over de juridiske dele af UVVU's afgørelse, og derfor er mange af kritikpunkterne fra ministeriet af juridisk art. Men dette er det substantielle, siger Bjørn Lomborg. - Et af de grundlæggende principper i forvaltningsret er, at man skal have sin argumentation i orden. Det er ikke tilfældet her, og det har jeg sagt, lige fra afgørelsen kom, siger Bjørn Lomborg. Ministeriet finder, at det pågældende punkt er udtryk for "et væsentligt svigt" i UVVU's sagsbehandling. En række andre punkter er i sig selv så vigtige, at de hver især ville kræve, at afgørelsen blev sendt tilbage til ny behandling. Det gælder UVVU's brug af begrebet "god videnskabelig skik" i selve afgørelsen. Der er ikke tale om en fuldt retvisende norm på det samfundsvidenskabelige område, og dette kan have ført til en forkert vurdering af Lomborgs arbejde, vurderer ministeriet. Man hæfter sig også ved, at bogen er offentliggjort uden for Danmark, og at det derfor er tvivlsomt, om UVVU har kompetence til at afgøre en sådan sag. Endelig finder ministeriet ikke, at UVVU har dokumenteret, at bogen overhovedet er af en karakter, der gør, at den falder inden for Udvalgenes kompetenceområde. Ved siden af disse fundamentale problemer opremser ministeriet en række andre fejl og kritikpunkter, som ikke i sig selv er graverende nok til at føre til en ny sagsbehandling. Men de bidrager til at ophobe kritikken af udvalgets arbejde. Blandt dem er endog selve sprogtonen i afgørelsen, og dette er et punkt, som også Bjørn Lomborg fremhæver i ministeriets dom. - Ministeriet skoser UVVU for at have brugt en ubehagelig sprogtone. Man kan synes, at den er lidt sjov, men der er faktisk brugt et nedladende og følelsesmæssigt sprogbrug. Når man kobler tingene sammen, får man et meget ubetryggende billede af, at der har siddet en lang række folk og skrevet en afgørelse uden argumenter, men med en masse følelser, siger Bjørn Lomborg. UVVU omtaler i rapporten, blandt andet i form af citater, "Lomborgs mest outrerede forvridninger og ringeste analyser", man citerer på engelsk, at han giver statistikere et dårligt ry og citerer, at Lomborg "kynisk afviser denne måde, fordi estimaterne lyder mere uhyggelige". Videnskabsministeriet mener, at man, også selv om der til dels er tale om citater, må overholde krav til en god sprogtone inden for den offentlige forvaltning. /ritzau/