Lomborgs skyld ikke bevist

UREDELIGHED:Udvalget vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har behandlet en klage fra miljødebattører, idet de anfører, at Bjørn Lomborg er videnskabelig uredelig. Klagernes påstand er, at han har været alt for optimistisk i sin bog "Verdens Sande Miljøtilstand", som modstykke til miljøbogen "Verdens Tilstand", udgivet at Worldwatch Institut, at Lomborg ikke har fremlagt alle oplysninger og data og har plukket i sine kilder. Hvis udvalget mener, at det er forkert, burde det se på, om den herskende miljølobby med diverse græsrodsbevægelser som Greenpeace, Verdensnaturfonden og Worldwatch Institute osv., har fremlagt alle tilgængelige data, og om de har undgået oplysninger og data, som ikke passede med deres dommedagsprofetier og skrækscenarier. UVVU kommer meget let over det faktum, at Lomborg i sin bog netop nævner den herskende opfattelse af miljøet, inden han begynder at modbevise deres opfattelse med tal og skemaer fra ubestikkelige kilder - og ikke som UVVU, der støtter sig til den herskende opfattelse, uden at undersøge selv, om der er hold i Worldwatch Institutes fremstillinger. Man skulle tro, at udvalget har har hørt om Lomborgs bog fra den herskende miljølobby, og man får mistanke om, at udvalget og arbejdsgruppens medlemmer er håndplukkede, så deres holdninger til bogen og miljø er kendt og anerkendt af de herskende miljøbevægelser. I øvrigt er det tvivlsomt, om UVVU-medlemmer er eksperter på område: Formanden, fhv. chef for Kriminalforsorgen, nu landsdommer Brydenholt, er ikke ekspert, og er de øvrige medlemmer lige så lidt eksperter, er en udtalelse fra UVVU intet værd. Et udvalg, der får fremlagt en klage, og som man formoder har juridisk ekspertise, al den stund at formanden er jurist, burde kunne indse, at når det selv kommer til konklusionen, at der ikke er holdepunkt i klagen om uredelighed, bør udvalget ikke finde nye klagepunkter for at tilfredsstille den herskende miljølobby. For hvad er god videnskabelig skik? I denne sammehæng må udvalget jo mene, at det er at snakke de øvrige miljødebattører efter munden og ikke undersøge, om deres holdninger er i overensstemmelse med Verdens Tilstand - eller om Lomborg har ret i "Verdens Sande Miljøtilstand". Det ville aldrig blive accepteret i en retsal, at man frikender en for den rejste klage og så efterfølgende udtale, at vedkommende alligevel er skyldig. Vores medier burde samtidig indklages for brud på god presseskik, når man her efter UVVU's udtalelse kan vedblive med at skrive, at Lomborg er blevet dømt for uredelighed.