Retspleje

Lomborgsagen - igen

HÆDERLIGHED:Kåre Fog (KF) skrev 5.1., at Bjørn Lomborg (BL) og Henrik Svensmark (HS) udtaler sig mod bedre vidende i klimadebatten. Jeg svarede 8.1., at HS' forskning nyder international anerkendelse, og at KF tidligere forgæves har forsøgt at få BL dømt for videnskabelig uredelighed. Sidstnævnte sag endte med, at Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) fik en næse af Videnskabsministeriet, fordi de havde bedømt BL's arbejde som videnskabeligt uvederhæftigt uden at have beviserne i orden. KF afviste 9.1. sit medansvar for, at UVVU havde dømt BL på utilstrækkeligt grundlag. Jeg bliver derfor nødt til kortfattet at resumere UVVUs behandling af sagen om BL's uredelighed. Det begyndte med, at KF m.fl. anklagede BL for videnskabelig uredelighed. Anklagerne blev sendt til UVVU, som forelagde dem for BL. Efter at denne havde svaret, offentliggjorde UVVU en kendelse om, at BL's værk ”The Sceptical Environmentalist” (på dansk: ”Verdens sande tilstand”) var uvederhæftigt. Men BL blev frikendt for uredelighed, fordi hans uvederhæftighed (ifølge UVVU) skyldtes manglende viden om miljø. Kendelsen citerede ikke de konkrete anklagepunkter, som KF m.fl. havde fremført mod BL. I stedet indeholdt den et fyldigt referat af fire artikler i Scientific American (SF), som var meget kritiske over for ”The Sceptical Environmentalist”. BL's påståede uvidenhed bestod med andre ord i, at han var uenig med forfatterne til de fire artikler, men det fremgik ikke af kendelsen, hvorfor de fire forfattere havde ret i deres kritik. Derfor måtte Videnskabsministeriet omstøde UVVUs kendelse. For BL havde ikke haft mulighed for at forsvare sig over for anklagerne i SF, og UVVU kunne ikke uden nærmere argumentation bruge artiklerne i SF som dokumentation for, at Bjørn Lomborg var uvederhæftig. Men hvordan falder dette sagsforløb tilbage på KF og de øvrige oprindelige anklagere? Det gør det, fordi det fremgår af sammenhængen, at de oprindelige anklagere ikke havde løftet bevisbyrden for videnskabelig uredelighed. For så havde UVVU jo ikke behøvet at grave yderligere bevismateriale frem og gøre det til hovedhjørnestenen i sin kendelse over BL. Jeg skal afsluttende bemærke, at KF ikke har svaret på mit forsvar for HS' videnskabelige hæderlighed. Jeg går derfor ud fra, at KF trækker sine beskyldninger mod HS tilbage.

Forsiden