Aalborg

Lone Dybkjær professor på AAU

Lone Dybkjær holder tiltrædelsesforelæsning på Utzon Center torsdag om kvindeligt lederskab og ligestilling.

Lone Dybkjær holder tiltrædelsesforelæsning på Utzon Center torsdag om kvindeligt lederskab og ligestilling.

UDNÆVNELSE:Lone Dybkjær er blevet udnævnt til adjungeret professor ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Hun vil særligt være tilknyttet uddannelsen i Humanistisk Informatik. Udnævnelsen markeres i næste uge med en tiltrædelsesforelæsning ved et stort internationalt seminar om kvindeligt lederskab. Lone Dybkjær er oprindeligt uddannet civilingeniør (kemi) fra DTU i 1964. Siden har hun haft et aktivt liv indenfor politik, hvor hun professionelt og fagligt især har ageret med fokus på international orientering og engagement. Kvindeligt lederskab og ligestilling mellem kvinder og mænd er et af nøgleordene for Lone Dybkjær. Denne interesse ses i særdeleshed i hendes arbejde med etableringen af Asian University for Women, Chittagong, Bangladesh, hvor hun spillede en vigtig rolle i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet. Udviklingen i informations- og kommunikationsteknologien er et andet af Lone Dybkjærs indsatsområder. Dette kombinerer hun på fornemste vis med socialt og internationalt engagement, ansvar, miljø, ikt og teknologiudvikling i et udviklingsorienteret perspektiv samt et velfærdspolitisk og demokratiserende perspektiv. En tilgang som præger udviklingen af Asian University for Women, men som også udgør kernen i humanistisk informatik, lyder det bl.a. i indstillingen fra bedømmelsesudvalget. - Den faglige kerne i uddannelserne i humanistisk informatik falder helt i tråd med denne socialt engagerede tilgang og vil således kunne blive udfordret fagligt, professionelt og politisk i vores fremtidige samarbejde, vurderer professor Lone Dirckinck-Holmfeld fra Aalborg Universitet.