EMNER

LOs undersøgelse

I maj sidste år fik LO lavet en Gallupundersøgelse, der havde til hensigt at afdække arbejdsmiljøforhold for unge under 15 år, der har et fritidsjob. Undersøgelsen pegede på flere problemer. Som det vigtigste, at arbejdsgiverne i alt for ringe grad lever op til deres forpligtelser, når de ansætter unge under 15 år. I mange tilfælde bryder de simpelthen arbejdsmiljøloven. Den pegede også på, at arbejdsgivere og forældre ikke i tilstrækkeligt omfang er bekendt med, hvilke regler der gør sig gældende på området, hvilket igen fører til, at de ikke lever op til deres forpligtelser. Ligeledes viste undersøgelsen, at de unge selv er usikre på, hvilket ansvar de har, når de handler om sikringen af deres eget arbejdsmiljø. I et forsøg på at komme uvidenheden til livs foreslår LO, at der for fremtiden laves informationskampagner, hvor de gældende regler på området husstandsomdeles i folderform, så forældrene kan få styr på reglerne og give dem videre til deres børn. LO har også oprettet en hotline til børn, unge og deres forældre, som skulle kunne gøre noget ved uvidenheden. Det er den eneste telefonrådgivning for unge i Danmark, som beskæftiger sig med arbejdsmarkedsforhold og sikkerhed. Nummeret er 80 24 10 10 og er åbent hverdage fra 9-18.