Skolelukninger

Louns-Alstrup Skole i farezonen

Regeringens stramme økonomiske politik kan bringe en af Farsø Kommunes skoler i lukningsfare

FARSØ:Louns-Alstrup Skole kan vise sig at ligge på den yderste kant, når det drejer sig om besparelser i Farsø Kommune. Efter at regeringen har strammet meget op på den økonomiske politik, har kommunerne fået det ekstra svært med at få enderne i budgettet til at hænge sammen. Farsø Kommune skal spare fire millioner kroner - det ligger fast. Og når man skal finde så mange penge, begynder man at se på lukningsmuligheder. I Farsø Kommunes tilfælde kunne en af mulighederne være at lukke Louns-Alstrup Skole. Det er nemlig et af de mange forslag, som kommunens forvaltningschefer har lagt frem. Skoleområdet er et af de mest følsomme områder i Farsø Kommune, og det er kun ganske få måneder siden, skolebestyrelserne i kommunens fire skoler fik til opgave selv at finde besparelser på deres skoler. - Det er ærgerligt, at skolen måske skal lukke, for det er ikke mere end et par måneder siden, politikerne sagde, at der ikke ville blive lukket skoler i Farsø Kommune, siger formanden for skolebstyrelsen i Louns-Alstrup, Lisbeth Skov. Formanden for børne- og kulturudvalget, Søren Virenfeldt, er heller ikke glad for ideen om skolelukningen. - Udvalget har for kort tid siden været på besøg rundt omkring i skolerne, og der har vi fortalt, at det er vigtigt med en skole i hvert af kommunens lokalområder. Skolerne i Farsø Kommune har i det hele taget været til debat gennem et stykke tid. I efteråret 2002 blev der taget hul på en følelsesladet debat om skolestrukturen, hvor især et forslag om flytning og sammenlægning af klasserne fik bølgerne til at gå højt. Og Søren Virenfeldt finder det frustrerende hele tiden at blive mødt med nye besparelser og krav fra den siddende regering. - Vi er trætte af at blive overhalet indenom af nye besparelsesforslag, siger han. Til gengæld er borgmester H.O.A. Kjeldsen noget mere besindig i snakken om besparelser på skoleområdet. - Der er fremlagt en række forslag, og det er forslag. Det er ren og skær teknik, og vi har endnu ikke foretaget nogen som helst form for prioritering, siger H.O.A. Kjeldsen. - Det er måske helt andre ting, der spiller ind, når vi har drøftet forslagene på et temamøde. Nu skal vi have et temamøde på tirsdag, og så skal forslagene diskuteres i de politiske grupper, inden vi træffer den endelige beslutninger, siger H.O.A. Kjeldsen.