lov om mobiltelefoner i danske fængsler

EMNER 25. oktober 2008 06:00

Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler mv.) Paragraf 124, stk. 4, ophæves og i stedet indsættes: "Stk. 4. Den, der i et arresthus eller lukket fængsel som anholdt eller fængslet uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. På samme måde straffes besøgende og andre udefrakommende, som uretmæssigt medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel." Kilde: www.ft.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...