Hospitaler

Lov skal overholdes

REGION:Regionsrådformand Ulla Astman lyver! På TV 2 Nord fortalte hun (27.9.), at der var sendt pjece om det udvidede frie sygehusvalg ud sammen med de ulovlige indkaldelsesbreve. Det passer ikke, og det er igen et forsøg på at sløre, at Region Nordjylland ikke overholder loven om behandlingsgaranti en der vedrører det udvidede frie sygehusvalg. Det er ikke uden grund, at Patientforeningen har meldt Ulla Astman og forretningsudvalget til politiet. En sag, der nu er havnet ved statsadvokaten. En anden Patientforening Danmark har klaget direkte til Sundhedsministeren. Ulla Astman udtaler, at hun ikke forstår, hvorfor sundhedsminister Jacob Axel Nielsen indskærper over for regionerne, at loven om det udvidede frie sygehus valg skal overholdes. Jamen, Ulla Astman, det er da, fordi du og regionsrådet ikke vil overholde loven om behandlingsgarantien. Der er mange eksempler på, at det har stået på i flere år. I dag kan man så læse i NORDJYSKE, at patienter, der har ventet mere end 14 dage, bare skal ringe og bede om omvisitering til privathospital. Hvorfor udmeldte Ulla Astman ikke det på TV 2 Nord? En så utroværdig politiker burde gå, og regionerne burde fratages opgaven at varetage regionale sygehuse. Gang på gang ser vi, at regionsrådene ikke magter opgaven.