EMNER

Lovbefalet vanrøgt på rævefarme

Ræveavlere påviser, at nye lovkrav virker stik mod hensigten - dyrene får det dårligere

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De nye regler, der skulle sikre rævene bedre vilkår, virker ifølge rævefarmerne stik imod hensigten. Nu lægger socialdemokraterne op til, at erhvervet skal nedlægges helt. Arkivfoto

LYNGSÅ:Den gråhvide ræv ligger stille i et hjørne af buret, med øjnene lukket tæt i. Nu og da løber en sitren gennem kroppen. Pelsen er klistret ind i afføring. Lort sidder i kager på bundens trådnet. Det faste gulv i burets anden halvdel er vådt og fedtet. En redekasse i hjørnet er overbeskidt, helt bogstaveligt. - Det er altså, sådan Folketingets flertal har tænkt sig dansk ræveavl, spørger Bjarne Mecklenburg. I 32 år har han været ræveavler. Farmen lidt udenfor Lyngså i Vendsyssel er hans livsværk og levebrød, og det var tanken, at sønnen Ian skulle tage over. Men det sker ikke, indser de nu - medmindre et nyt politisk flertal i Folketinget besinder sig. For den lovgivning for rævehold, som træder i kraft efter nytår, hverken kan eller vil Bjarne Mecklenburg leve med. Han har forsøgt. Da de ny regler blev vedtaget i januar, indrettede han syv bure med plads til 14 ræve efter de ny forskrifter. I 10 måneder har han kunnet sammenligne, og han er slet ikke i tvivl: Dyremishandling - Det tangerer dyremishandling. Forskellen kræver ikke sagkundskab at få øje på. Rævene i de gamle bure, 4500 dyr i alt, er rene, blanke i pelsen, nysgerrige og tillidsfulde. Og burene er rene og tørre. I de nye bure er der dobbelt så meget plads, og der er alt, hvad Dyrenes Beskyttelse har krævet af indretning: Delvis fast bund, en hylde, en redekasse og en sandkasse at grave i. Alt sammen noget, der i teorien skulle imødekomme dyrenes naturlige adfærd og øge deres velfærd. Men der er beskidt overalt, og dyrene er frygtsomme og sølle at skue. - Lovbefalet vanrøgt, konstaterer formanden for de danske ræveavlere, Georg Larsen, Aars. Paradokset Paradokset er, at dyrene har fået det meget værre, selvom målet var, at de skulle have det meget bedre. Georg Larsen har sin teori herom: - Det egentlige mål er at få lukket dansk ræveavl. Han bekræftes næsten af udtalelsen fra direktør Ole Münster til NORDJYSKE: - Vi vil ikke græde, hvis reglerne fører til, at ræveproduktionen bliver udfaset. - Den ny bekendtgørelse, vedtaget i januar af et flertal udenom regeringen, med SF og Dansk Folkeparti som hovedkræfterne, bygger stort set på anbefalingerne fra Dyrenes Beskyttelse, siger Georg Larsen. Ekspropriation Han kalder den ny lovgivning for skjult ekspropriation. Ét af kravene er, at de nye bure skal være dobbelt så store. Det halverer i ét hug farmenes kapacitet. Desuden skal burene være fire centimeter længere - to meter mod i dag 1,96 cm. Det vil sige, at ingen af de eksisterede, næsten nye bure i Bjarne Mecklenburgs farm kan genbruges. - Kravet koster mig 12 millioner kroner. Der er kun en mulighed; at jeg søger dispensation i tre-fem år og så lukker og håber på en erstatning, fastslår Bjarne Mecklenburg. Foretræde Ræveavlen er en niche i dansk landbrug, og de 40 avlere oplever, at ingen rigtig vil føre deres sag. Så må de selv. Bjarne Mecklenburg har året igennem taget fotos af rævene i de nye bure og gjort sig sine iagttagelser. Allerede tidligt på foråret reducerede han forsøget til tre bure og siden til to. - Jeg kunne ikke stå inde for forholdene, siger han. Samtidig har avlerne forsøgt at få deres hovedorganisation, Dansk Pelsdyravlerforening, til at støtte sig kampen mod de ny regler, og de har selv søgt at få Justitsministeriet i tale. I denne uge lykkedes det. Bjarne Mecklenburg og Georg Larsen mødtes med kontorchef i Justitsministeriet Christina A. Gulisano. Hun så billederne fra farmen i Lyngså. Og hun blev ikke glad, så de. Flere års arbejde med den ny lov blev kuldkastet af virkeligheden. Men om det ændrer noget, tvivler ræveavlerne på. - Hver gang, der er kommet ny lovgivning, er vi fulgt med, og så er der bare kommet nye og strammere krav. Det er et led i at lukke ræveavlen i Danmark. Men så vær dog mandfolk og indrøm det, opfordrer Børge Nielsen, Sæby, ræveavler og mangeårigt medlem af Dansk Pelsdyravlerforenings hovedbestyrelse.