Love og regler gælder for alle

Den ukronede dronning af modstanden mod ytringsfrihed inden for egne rækker, Pia Kjærsgaard, har sagt til statsminister Fogh at han skal lave en større ministerrokade.

Arbejdsmarked 3. januar 2007 22:20

Og det sker sikkert, for hun er jo den der reelle bestemmer over regeringen. Jeg vil nu hellere have et friskt folketingsvalg, men det tør de nu nok ikke. Man skulle tro, at den konservative Jakob Axel Nielsen er ved at køre sig selv i stilling til at overtage Beskæftigelsesministeriet for her i NORDJYSKE’s debatsider er han meget flittig med at revse fagforeninger og A-kasser, der er knyttet til LO. Det gælder blandt andet Portland-sagen, hvor der er meget, han ikke kan forstå, og det bebrejder han 3F for. Det gælder PostDanmark, som mangler postbude og det bebrejder han LO A-kasserne for. Og så er der noget om, at A-kasserne ikke kan være både dommer og advokat. Jeg vil lige orientere hr. Nielsen om, at regler og love er ens for alle forsikrede ledige - uanset hvor man er medlem. Det er her, problemet er, for det er altid LO A-kasserne og disses medlemmer, der jagtes. Det vil klæde Jakob Axel Nielsen at kikke på de A-kasser, der ikke er tilknyttet LO, for her er der en meget ledigt kvalificeret arbejdskraft. Det dokumenteres i undersøgelser som blandt andet Dansk Metal har lavet. Jeg kan garantere for, at LO A-kasserne kender deres opgaver og at der stilles store krav til medlemmer der har lidt længere vej til et job på grund af manglende kompetencer. Derfor vejledes og planlæggesder massivt for at få de sidste ledige hænder gjort klare til de ledige job du omtaler. Vi ser meget frem til en meget mere progressiv og konstruktiv indsats i Jobcentrene - i samarbejde med A-kasserne for at få kompetenceløftet arbejdskraftsreserven.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...