Loven: De skal blive hjemme

Løsgående katte er omfattet af mark- og vejfredsloven. Den henviser ejere af katte og andre husdyr til at holde dyrene på egen grund. Da loven er svær at overholde for katteejere, opstår der ofte problemer, hvis der i nabolaget er modstandere af katte. De har lov til at indfange dyret, hvorefter ejeren skal underrettes, så katten kan komme hjem. Skyder man en kat, er det en overtrædelse af dyreværnsloven. Straffen kan gå op til et års fængsel - eller op til to år i grovere tilfælde og gentagelsestilfælde.