EMNER

Loven er lige for alle der vil ind

Det er set i menneskeligt perspektiv naturligvis synd for den lille frederikshavnske familie, der må flytte til Polen, fordi hustruen ikke kan få opholdstilladelse i Danmark. Begrundelsen er, at 22-årige polskfødte Luzia ikke opfylder alderskravet i udlændingslovens § 9 stk 1, hvorefter begge parter skal være fyldt 24 år , før der kan ske ægtefællesammenføring i Danmark. Men sagen fra Frederikshavn er ikke den eneste herhjemme og er en naturlig konsekvens af den lovstramning, der er sket for ægtefællesammenføring. Det er derfor en smule barokt at opleve folketingsmedlemmer, der har stemt for stramningen, advokere for, at i nogle tilfælde skal reglerne ikke gælde. Det burde de pågældende have forudset, da loven blev vedtaget.