Retspleje

Loven tolkes meget stramt

AALBORG:Vicestatsadvokat Steen Friis Nielsen, der mødte i retten på statsadvokatens vegne, oplyser, at færdselslovens regler om udrykningskørsel tolkes meget stramt. Han nævner et eksempel med en hjertelæge, som kom for sent op, og kørte for stærkt på vej ind til sygehuset. Lægen mente, at fartoverskridelsen var sagligt begrundet, fordi han skulle nå frem til en operation, men det var domstolene ikke enig i. På Fyn har der også verseret en sag om en deltidsbrandmand, der på vej til en brand, blev snuppet i den automatiske fartkontrol for at køre for stærkt. Heller ikke deltidsbrandmanden slap for en bøde. - Om politifolk kan man generelt sige, at de ikke har mere lov til at køre udrykningskørsel end andre borgere, når de er privat og kører i egen bil. De er underlagt de samme regler, som betyder, at de skal bruge en hvid dug og hurtigst muligt efter kørslen kontakte politiet, understreger Steen Friis Nielsen. Han skønner, at Statsadvokaten i Aalborg på årsplan behandler 10-15 sager om politifolk, der er blevet snuppet i den automatiske trafikkontrol, og næsten alle sager glider glat igennem med vedtagelse af bøderne. Den aktuelle sag, hvor betjenten proteterede over at skulle betale en bøde, er ifølge vicestatsadvokaten den første af sin art. Hos Aalborg Politi ønsker chefpolitiinspektør Jørn Aabye ikke at knytte kommentarer til dommen og tager den til efterretning.

Forsiden