Lovens ånd stadig et spørgsmål om moral

Filosof fra Aalborg Universitet støtter statsministeren

AALBORG:Hvis en virksomhed går ud i offentligheden og proklamerer, at man har nogle etiske spilleregler, f.eks. et etisk regnskab, kan den ikke i sine forretningsmetoder nøjes med at være inden for loven. Så kan man ikke udnytte alle mulige huller, hvis det kolliderer med, hvad man må betragte som lovens ånd. Ellers er der jo ikke alvor bag. Det mener docent Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, som bl.a. forsker i etik og politisk filosofi, og han synes, det er udmærket, at statsminister Anders Fogh Rasmussen giver udtryk for den holdning. - Jeg er ikke enig i alt, hvad han mener, men her synes jeg virkelig, det er fint, at han melder ud. Regeringen har jo hele tiden gerne villet vise, at den har nogle moralske holdninger, og derfor er det også fint, at han understreger det i den her forbindelse. Politik er jo holdninger. Men jeg mener også, at han i det hele taget har ret i denne her sag. Virksomhederne har et moralsk ansvar i forhold til at udnytte lovgivningen, og hvis de oven i ikke respekterer det, de selv siger, de går ind for, mister de jo også folks tillid til, at de handler etisk i andre sammenhænge. Det er simpelthen umoralsk. Mogens Pahuus mener også, at TDC-direktør og fhv. konservativ finansminister, Henning Dyremose, tager grundigt fejl, når han har sagt, at skattelovgivningen ikke egner sig til samfundssind. - Det er noget sludder, og Henning Dyremose burde være klogere, siger Mogens Pahuus. Udtalelsen er et udtryk for, at folk ikke tænker sig om i forhold til, at samfundet er os alle. Man tror, at moral ikke gælder, når det ikke drejer sig om enkeltpersoner, men det er en fejltagelse. Sådan er det jo ikke. Man kan sagtens ved sin adfærd skade mange. Mogens Pahuus peger på, at sagen om moralsk forpligtelse i forhold til ren jura er et forholdsvis nyt fænomen, som er dukket op i forlængelse af, at værdier ikke i så høj grad som tidligere er fælleseje, og at begreberne derfor heller ikke er så entydige. - Før i tiden talte man ikke så meget om moral i den her forbindelse, siger han. I de ansete, solide virksomheder udøvede man den i højere grad som en selvfølgelighed.