Lokalpolitik

Lover at kigge på ansøgning

Rådmand er opmærksom på behov i Tylstrup

TYLSTRUP:Selvom rådmand Henrik Thomsen (SF) ikke har nogen enkel forklaring på, hvorfor det har taget så lang tid at behandle Tylstrups ønske om et nyt erhvervsområde, er han på den anden side ikke helt afvisende overfor sagen. - Den har kørt lidt frem og tilbage mellem os og amtet, fordi der var nogel ting, som skulle på plads - blandt andet omkring afstanden til motorvejen, forklarer han. Ifølge Henrik Thomsen er der ganske bestemte regler for, hvor tæt på motorvejen man må bygge, og dem synes han ikke umiddelbart, man skal fravige. - Vi skal i hvert fald passe på ikke at tilplastre alle motorvejs-strækninger med virksomheder, understreger han. Som rådmand har Henrik Thomsen netop været på besigtigelse i området, og derfor ved han godt, at de erhvervsdrivende ikke er vilde med det område, kommunen har udlagt til erhverv. - De vil hellere have et nyt, som ligger længere mod vest. Men hidtil har vi altså valgt at afvente en revision af kommuneplanen, og den er desværre blevet udskudt lidt, forklarer Henrik Thomsen. Han lover dog at kigge på sagen, hvis virksomhederne i Tylstrup sender ham en konkret ansøgning. - Jeg vil gerne være med til at kigge på sagen, understreger han. - Men vi har ikke et plangrundlag i orden pt, og det har vi altså valgt at afvente. Vi har jo meget erhvervsjord placereret rundt omkring i Aalborg Kommune, og efterspørgslen svinger meget afhængigt af konjunkturene. Men kan man i Tylstrup dokumentere, at man har har et behov og flere virksomheder vil slå sig ned, skal vi ikke stille hindringer i vejen for det, tilføjer han.