Guldager

Lover at tage sig af sagen

HJØRRING:NORDJYSKE Stiftstidende har bedt Poul Træholt i Hjørring Kommunes afdeling for natur og vandløb om en forklaring på Jens Jørgen Christensens problemer med at få kommunen til at rense Guldager Hedebæk op. Poul Træholt er den medarbejder, der senest har været med Jens Jørgen Christensen ude at se på bækken, men han henviser til Lisbet Kveiborg fra park- og vejafdelingen, da det er denne afdeling, der står for selve oprensningen af vandløb. - Jeg vil forsøge at få nogen til at sætte sig ind i sagen. Vi skal selvfølgelig have taget på det, siger Lisbet Kveiborg, der ikke har noget personligt kendskab til sagen. Hun forklarer at gammel Hjørring Kommune overlod arbejdet med oprensning af bække til en entreprenør, og at entreprenørens kontrakt også løber i år. Hvad der er gjort omkring Guldager Hedebæk, ved hun dog ikke. - Der er nogle terminer og forskellige principper for hvornår vandløb skal være renset op. Principperne var forskellige i de fire gamle kommuner, så dem er vi ved at arbejde sammen, fortæller Lisbet Kveiborg.