Lover mærkbart højere pris

Arlas nordjyske bestyrelsesmedlem vil kæmpe for maksimal betaling

Arlas andelshavere skal nok komme til at mærke den højere pris på mælk. Mest muligt skal udbetales a conto, lover formanden i selskabets region Nord, Torben Myrup, Aars. 
Foto: Henrik Bo

Arlas andelshavere skal nok komme til at mærke den højere pris på mælk. Mest muligt skal udbetales a conto, lover formanden i selskabets region Nord, Torben Myrup, Aars. Foto: Henrik Bo

AARS:Der kommer en højere afregningspris på mælken, lover det nordjyske medlem af bestyrelsen for Arla Foods, landmand Torben Myrup, Højager, Aars. Han er fuldkommen klar over forventningen hos sine kolleger, og på bestyrelsens møde i Helsinki på onsdag vil han argumentere for, at prisforhøjelsen bliver maksimal i forhold til den nuværende á conto-betaling på 2,11 kr. pr. kg - Vi har haft tradition for at samle lidt penge op løbende og udbetale det som efterbetaling, når året er slut. Jeg kan godt love, at jeg vil gøre alt for, at der ikke bliver penge til efterbetaling i 2008, men at andelshaverne får den højst mulige pris udbetalt straks, siger han. Han glæder sig til bestyrelsesmødet. - For første gang i 16 år går prisen på mælk op. Det er simpelthen dejligt. Det er det første bestyrelsesmøde i Arla, hvor jeg er med til at sætte prisen i vejret. Han mener, at selskabet har et godt udgangspunkt for at hæve á conto-prisen. Resultatet i 2007 har indtil nu ligget over budgettet. Hvor meget prisen hæves, kan han ikke sige på forhånd. - Men det bliver absolut mærkbart. Jeg tror ikke, Arla kommer til at matche de højeste priser på spotmarkedet netop nu - vi hører om priser på op til 40 eurocents minus indtransport (2,97 kr. pr. kg, red.) Arla tegner typisk kontrakter med sine kunder for et halvt år ad gangen, og da vi indgik dem i foråret, kunne vi ikke forudse, at prisen i markedet ville udvikle sig, som den har gjort, siger han. - Det tager tid at dreje en stor koncern som vores. Men pengene skal nok komme. Og i øvrigt har vi fuldt ud været i stand til at matche priserne hos de øvrige europæiske mejerier, siger han. Om utilfredse landmænds trusler om at forlade Arla, siger han: - Det står frit for enhver, hvor man leverer sin mælk. Tør man forlade sit andelsselskab til fordel for et spotmarked, så kan man gøre det. - Men det vil ikke være klogt at indgå kontrakt med et opkøber, før man ved, hvilken pris, vi fastsætter i næste uge, og hvilke signaler, vi giver for 2008, fastslår han. Torben Myrup pointerer, at enhver frit kan forlade mejeriselskabet med de frister, der er fastsat i vedtægterne. Det vil sige med opsigelse inden 1. september, hvis det skal have virkning fra nytår. Derimod kan man ikke komme gratis ind igen og få andel i den kapital, der er bygget op af fællesskabet. - Det kan vi ikke tillade os overfor de andelshavere, der er loyale overfor deres selskab, siger han. Og de, der har stoppet leverancerne inden fristen, vil blive afkrævet en betydelig bod, tilføjer han. Arla vælter ikke Torben Myrup mener, at Arla bestemt er nødt til at tage røret blandt andelshavene alvorligt. - Men vi skal heller ikke gøre det værre, end det er. Vi har mistet 18 millioner kg mælk. Vi kan måske miste op til 100 mio. kg, men det skal ses i relation til en indvejning på 6 milliarder kg i Danmark og Sverige. Det får ikke Arla til at vælte. Den nordjyske regionsformand er også bekendt med kritiske røster blandt andelshaverne, som mener, at Arla er for topstyret. - Selvfølgelig skal vi lytte til medlemmerne. Men et selskab som vores skal nødvendigvis være topstyret, og bestyrelsen ikke være for stor. Ellers får man aldrig truffet beslutninger. Og er man uenig med beslutningerne, er bestyrelsen på valg med faste mellemrum, bemærker han.

Forsiden