Lovforslag: Radar i Svinkløv Plantage

Forsvarsministeriet vil anbringe mast på det højeste punkt i skoven

FJERRITSLEV:Står det til Forsvarsministeriet, rejses der en radarmast på det højeste punkt i Svinkløv Plantage, 63 meter over havet. Folketinget får lovforslaget på bordet i dag. Det sker i form af en anlægslov til et kystradarsystem i Danmark, hvor radaren i Jammerbugten indgår. Dermed fastholder Forsvarsministeriet den placering, der blev valgt efter første høringsrunde, hvor der var massiv protest mod det oprindelige forslag om at anbringe radaren på Lien ved Sanden Bjerggaard. Der har også været protester mod placeringen i Svinkløv, et af egnens vigtigste turistområder, men andre muligheder er blevet afvist af ministeriets teknikere som ubrugelige. Det gælder både en placering til havs og i Tranum Skydeterræn, hvor forsvaret i forvejen har teknisk udstyr. Forslaget til den nye anlægslov bliver fremlagt sammen med alle høringssvar, så folketingspolitikerne kan se, hvad man lokalt mener om de nye tekniske anlæg. For Svinkløv betyder det, at kommunens protest mod placeringen og Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at flytte den til skydeterrænnet er vedlagt. - Jeg synes, vi har gjort hvad vi kan. Nu må vi se, hvad politikerne siger, lyder kommentaren fra borgmester Otto Kjær Larsen (V). At det er en anlægslov, Folketinget skal vedtage, betyder at de normale klage- og høringsprocedurer for et byggeri er sat ud af kraft. Der er de, fordi det anses for et samfundsmæssigt gode, at skibstrafikken langs kysten overvåges. De nye radarer skal blandt andet bruges til at opspore skibe, som skyller olietanke til søs eller flygter fra miljøuheld.

Forsiden