Lovgivningen er problemet

Fejl i halvdelen af sygedagpengesagerne i de nordjyske kommuner. Sagsbehandlingen i kommunerne for ringe. Ministeren må gribe ind over for kommunerne.

Det var nogle af de udsagn, der fremkom i NORDJYSKE Stiftstidende mandag 27.3. i forbindelse med at en undersøgelse fra Det Sociale Nævn. Undersøgelsen viser, at kommunerne har begået fejl i ca. halvdelen af de sager nævnet har behandlet omkring stop af sygedagpenge. Men tøv nu lige en kende, førend forargelsen tager overhånd og alskens skældsord vælter ned over kommunerne. For det første er det værd at bemærke, at der hvert år behandles mange tusinde sager om sygedagpenge i de nordjyske kommuner. Og undersøgelsen fra Nævnet viser, at der er blevet klaget fra borgerne i ca. 200 tilfælde - og i halvdelen af disse har borgeren fået helt eller delvis medhold. Så vi taler altså snarere om fejl i promille af sagerne og ikke halvdelen af sagerne som man hurtigt kan få indtrykket af. Desuden er det værd at nævne, at det Nævnet i de 100 tilfælde ofte giver borgeren ret i er, at denne skulle have haft et tilbud med henblik på at komme tilbage til arbejdsmarkedet(praktik, kursus m.m.), og det er i strid med den politiske intention, der ligger bag lovgivningen. Intentionen med de lovændringer der er foretaget er nemlig, at sagerne skal lukkes hurtigst muligt og udgifterne til sygedagpenge skal nedbringes. Det kan man så være enig eller uenig i. Kommunerne og sagsbehandlerne er tvunget til at rette ind efter dette - for ellers falder hammeren i form af træk i bloktilskuddet. Kommunerne skal derfor balancere på en streg mellem på den ene side at overholde formalia og på den anden side at få stoppet sygedagpengesagerne. Og i ca. 100 tilfælde er det altså ikke lykkedes. Men at tale om, at den kommunale sagsbehandling er for dårlig er således forkert. Det er snarere lovgivningen, der er problemet.