Lovligt gebyr?

?I de gode gamle dage var der service hos kreditforeningerne: Jeg har i mange år haft en lille obligationsbeholdning, og den blev opbevaret gratis hos kreditforeningen. Det synes jeg er ganske naturligt, idet det efter Værdipapircentralens indførelse ikke var muligt selv at opbevare obligationerne. Men nu er der kommet gebyr på opbevaringen. Er det lovligt, når det har været gratis i så mange år? Og kan gebyret ikke kun angå nye obligationer? !Selv om de handels- og depotbestemmelser, der var gældende, da Deres obligationsdepot blev oprettet, ikke indeholdt nogen udtrykkelig opsigelsesadgang for realkreditinstituttet, er der i et sådant vedvarende retsforhold adgang til at bringe en gratisydelse til ophør. Det har Realkreditankenævnet i en konkret sag fundet. Ophøret skal ske med et passende varsel. De har vel fået besked om gebyrets indførelse, inden gebyret blev pålagt? I afgørelsen fandt et mindretal i Realkreditankenævnet, at gebyr ikke kunne indføres for eksisterende depotkunder. Men der var tale om et mindretal. Vi har desværre ikke kendskab til, om kendelsen af depotkunden er blevet indbragt for domstolene. Så vi må – med mindre De er indstillet på at gå til domstolene for at få spørgsmålet afgjort – tilråde, at De betaler gebyret.